Pages

BEAUTIFUL PAINTINGSBEAUTIFUL PAINTINGपहिला पाऊस पडतो तेंव्हा
पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा
एकच काम करायचं...
हातातली कामं टाकुन देउन
पावसात जाऊन भिजायचं!

आपल्या अंगावर झेलून घ्यायच्या
कोसळणार्‍या धारा
श्वासांमध्ये भरून घ्यायचा
सळाळणारा वारा.....

............................................................ कौस्तुभ

No comments:

Post a Comment